Visie en identiteit

De Geert Groote is een van de scholen van Nestas scholengroep. Samen met de aan de Geert Groote gekoppelde peuterspeelzaal richten wij ons op een doorgaande ontwikkeling van kinderen van 2 tot 12/13 jaar.

Wij geloven in de eigen kracht van kinderen. Wij willen hen helpen het beste in zichzelf boven te halen. Tegelijkertijd hebben wij aandacht voor de persoonsvorming. Wij gaan ervan uit dat ieder mens uniek en waardevol is. Dat ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft, zowel voor zichzelf en anderen als voor de omgeving.

Wij stellen ons als doel om kinderen díe kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen te laten verwerven, die ze nodig hebben om als zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens actief te kunnen en te willen participeren in onze samenleving.

Rust, Reinheid en Regelmaat zijn belangrijk in dit gegeven. Leerlingen moeten zich in een rustige omgeving, waarin duidelijke regels zijn gesteld, kunnen ontwikkelen. De leeromgeving van de leerlingen moet goed gestructureerd zijn, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen werken en zich kunnen ontwikkelen. Regelmaat en een duidelijke structuur is ook belangrijk voor de leerlingen. 

De Geert Groote wil de school zijn waar kinderen zich goed voelen, zich thuis voelen, vertrouwen hebben/krijgen in zichzelf, zich veilig en geborgen voelen.

De Geert Groote is een leef- en leergemeenschap van kinderen en volwassenen. Een gemeenschap waarin er respect is voor verschillende levensbeschouwelijke tradities. Het kind leert deel te zijn van die gemeenschap, waarbij solidariteit uitgangspunt is en het kind oog krijgt voor de zwakkeren.

De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind ligt bij de ouders. Dit betekent dat de betrokkenheid van de ouders bij ons onderwijs een voorwaarde is. De school is een partner in de opvoeding van het kind.

De Geert Groote streeft ernaar een professionele lerende organisatie te zijn.